top of page

Bo Christian Lagerberg - LAGERBERG Rådgivning

Bo Lagerberg_edited.jpg
Om Bo Christian Lagerberg

Jeg tilbyder samarbejde, rådgivning og sparring for og med bygherrer, investorer, entreprenører,
leverandører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Altid med afsæt i ærlighed, tillid, stærk faglighed og
materialeviden. Jeg har et indgående kendskab til byggeriets dynamikker, processer og materialer der er
afgørende for implementeringen af bæredygtige tiltag med værdi. Jeg har fokus på mere klimavenligt
byggeri og ved, at bygninger der opføres eller ombygges med afsæt i klima- og miljøbæredygtighed, vil give
både bedre kvalitet og økonomi til bygningsejer.
Der er ikke meget forskel i processerne ved arbejde og udvikle bæredygtighedstiltag og traditionelle
bygningsløsninger – det er blot en dimension mere i udviklingen af et projekt – der til gengæld giver positivt
afkast for både projektet og vores efterkommere.

Jeg tilbyder
 • Udvikling og implementering af din klima- og bæredygtighedsstrategi for dit byggeprojekt

 • Bæredygtighedscertificering af nybyggeri, blandt andet DGNB

 • Rådgivning i omsætning af målene fra strategien til praktiske valg af løsninger, materialer og
  arbejdsprocesser

 • Synliggørelse og værdisættelse af strategimålene så de kan indgå i virksomhedens drift og forbedre
  overskudsgraden på dine byggeprojekter eller produktion til byggeindustrien

 • Rådgivning og vejledning for at gøre dit projekt bæredygtig

 • Specialiseret rådgivning om bæredygtige byggematerialer som alternativer til de traditionelle
  løsninger

 • DGNB-auditering af rækkehusprojekt

 • Investorrådgivning i forbindelse med udvikling og idriftsættelse af et af Danmarks største blomster-
  og plantecentre

 • Udvikling og optimering af virksomhed der leverer halm-helvægselementer til byggebranchen i Danmark

 • Ombygning og renovering af bevaringsværdige ikoniske bygninger

Fire skarpe erfaringer
Relevante kompetencer
 • 35 års erfaring i byggebranchen lige fra at være håndværker, entrepriseleder, projektchef til COO
  og partner i 2 x gazellevirksomhed. Her har jeg været en del af samtlige faser i byggeprocessen på
  en lang række projekter og i et godt samarbejde med byggebranchens mange aktører.

 • Udviklet og implementeret projektledelses- og projektøkonomisystemer i flere
  entreprenørvirksomheder

 • Uddannet bygningsingeniør, DGNB Auditor, Aarhus BSS bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV

 • Bestyrelsesmedlem i CJ Group A/S med fokus på bæredygtighed og digitalisering

 • Bestyrelsesformand for EcoCocon Danmark

 • Bestyrelsesformand for Nordic Glass Solutions

bottom of page