top of page

Kresten Bjerre - Bæredygtig rådgivning

IMG-0967.jpeg
Om Kresten Bjerre

Fremtiden tilhører de virksomheder, som har en klar bæredygtig profil og lever op til FN's verdensmål. Det vil møde forbrugernes krav og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Jeg hjælper med at afdække de største udfordringer på vej mod en bæredygtig udvikling og afdækker hvilke handlemuligheder, der kan sættes i gang på kort og lang sigt for at nå målene. Altid med respekt for virksomhedens vision, mål og strategi.

Jeg tilbyder
  • Sammen med ledelsen går jeg virksomheden igennem og identificerer jeres udfordringer på klima og bæredygtighed.

  • Jeg skitserer en handlingsplan på kort og lang sigt og kommer med forslag til, hvilke tiltag, der kan tænkes gennemført.

  • Jeg hjælper med at lave en konkret køreplan for, hvordan I kan blive bæredygtige, leve op til FN's verdensmål og afsætte så lille et klimaaftryk som muligt.

  • Viden om FN's verdensmål, hvad de indebærer og hvad man kan gøre for at leve op til målene.

  • Byrådsmedlem i Odder Kommune. Formand for Klimaudvalget i Odder Kommune, hvor vi inddrager alle aktører, så vi kan leve op til klimalovens målsætning om en reduktion af CO2-udledningerne på 70 %.

  • Næstformand i Renosyd - affaldsselskab med en målsætning om at gå fra affald til værdi og være en del af den grønne omstilling og cirkulære økonomi.

  • Mangeårig direktør og bestyrelsesmedlem med fokus på strategi- og ledelsesudvikling. Stor erfaring med IT og digital omstilling.

Tre skarpe erfaringer
Relevante kompetencer
  • Jeg har indsigt, forståelse og fortrolighed med de udfordringer en virksomhed kan have, - også når den skal i gang med en bæredygtig udvikling.

  • Jeg kan konkret omsætte virksomhedens ønsker til klima, bæredygtig udvikling og grøn omstilling i praksis. Altid i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

  • Jeg kender virksomhedernes problemstillinger i dybden, da jeg selv har været ejer og direktør i en international virksomhed opbygget i en koncernstruktur med datterselskaber i 5 lande.

bottom of page