top of page

Vivi Schytt - Help2Comply - compliance & certification

Vivischytt_edited.jpg
Om Vivi Schytt

Jeg har i 15 år beskæftiget mig med Miljømærkning, lovgivning og testdokumentation vedrørende produktsikkerhed indenfor en lang række af forbrugerprodukter, bæredygtighed og cirkulær økonomi. 
Miljømærkerne som Svanemærket og EU Blomsten er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne
og fremme deres ressourceeffektivitet samt bidrage til at skabe nye forretningsmodeller og innovative
løsninger.
B Corp certificering er viser, at virksomhederne er bæredygtige på flere planer, idet det er en 360 o
gennemgang af virksomheden om alt fra jeres ledelsesstruktur, miljømæssige, klimamæssige og sociale
profil, til den måde de engagerer og inddrager deres kunder på.
Jeg er en faglig stærk person, som bidrager med løsninger, vidensopbygger hos kunden, god til at lytte til
mine kunders behov og kan omsætte ”svær tekst” til brugbart sprog.

Jeg tilbyder
 • Miljøvurdering og certificering af leverandører og deres værdikæder samt Miljømærkning af
  produkter – herunder byggerier.

 • Beregning af miljøprofil og ressourceforbrug for bygninger ved hjælp af LCAbyg værktøjet

 • Rådgivning omkring lovgivning (kemisk) og testdokumentation vedrørende produktsikkerhed
  indenfor legetøj, tekstiler, kosmetik, elektronik og andre forbrugerprodukter

 • B Corp forløb, som guider virksomheder igennem B Impact Assessment og den tilhørende
  virksomhedscertificering.

 • 2021: Projekt for MST: Kortlægning og kontrol af nikkelholdige produkter med nikkelfri belægning

 • 2019: Konsulent for Ukraines sundhedsministerium (senior expert in environmental health) i forbindelse
  med opdatering af lovgivning til EU-niveau

 • 2017: Projekt på vegne Miljøstyrelsen for Nordisk Ministerråd: ”Norden - Velklædt i et rent miljø –
  Handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil”.

Tre skarpe erfaringer
Relevante kompetencer
 • Over 30 års erfaring med kemi, plast og lovgivning (kemisk)

 • 1994: Uddannet kemiingeniør (DTU)

 • 2021: B Leader – hvilket betyder, at jeg kan støtte og vejlede virksomheder frem mod en B Corp
  certificering.

bottom of page