top of page

Sæt ramme og retning for jeres bæredygtighed med FNs
verdensmål

Find frem til de områder indenfor bæredygtighed, som giver mest mening for jeres kerneforretningen. Med
FNs verdensmål får I en ramme til at arbejde med bæredygtighed, at involvere medarbejderne og
kommunikere bæredygtigheden. I får et nyt rum for jeres virksomheds udvikling, helt konkret og tilpasset
netop jeres virksomhed.

Arbejdet med bæredygtighed starter der, hvor det giver mest mening for virksomheden, der hvor I brænder
mest, fordi det betyder noget for jer. Den start kan FNs verdensmål give.


Forløb

Workshop 1

Vi lægger ud med at gennemgå i dialogform forskellige elementer, begreber og eksempler indenfor
bæredygtighed. Derfra er I klar til at arbejde videre med FNs verdensmål og relevante delmål ud fra jeres
branche. Vi kigger på hvilke muligheder verdensmålene åbner op for, hvad omgivelserne forventer, og hvad
konkurrenterne gør.
Når workshoppen er slut, har I udvalgt de 2-4 verdensmål, som det giver mest mening for jeres virksomhed
at arbejde indenfor og støtte op om. Dermed har I sat ramme og retning for jeres arbejde med
bæredygtighed.
Deltagere: Virksomhedens bestyrelse, øverste ledelse eller alle medarbejdere.
Varighed: 1,5 time.
Sted: Hos jer.

 

Workshop 2
Vi starter med en gennemgang i dialogform af relevante områder indenfor bæredygtighed i forhold til
netop jeres virksomhed. Eksemplerne vil være praktiske og anvendelige i jeres hverdag. Jeres egne input og
erfaringer bidrager til udviklingen af jeres bæredygtighed.
I grupper går vi i dybden med de verdensmål, som blev valgt på workshop 1. Vi går i detaljer med
delmålene og ser på, hvad jeres virksomhed kan gøre for at bidrage til verdensmålene. Delmålene er
ganske lavpraktiske og vil give inspiration til jeres arbejde med bæredygtighed. Workshoppen med
præsentation og gruppearbejde er nøje tilpasset jeres virksomhed.
Workshoppen slutter af med, at hver gruppe præsenterer sit arbejde, indholdet diskuteres, og der kommer
flere input og vinkler på. Derfra er det let at udarbejde en handleplan for udvikling af virksomhedens
bæredygtighed.

Deltagere: Ledere, mellemledere og/eller alle medarbejdere.
Varighed: 3 timer.
Sted: Hos jer.

 

Mål
Efter de to workshops, har I materiale til en helt konkret handleplan for jeres virksomheds bæredygtighed.

Læs mere om kurserne her

bottom of page