top of page
Søg
  • Forfatters billedeKresten Bjerre

Få styr på virksomhedens klimaaftrykVi skal gøre noget ved klimaaftrykket nu. Det nytter ikke at vente og lade udledningerne fortsætte. Derfor har Folketinget vedtaget en klimalov, som betyder, at CO2-udledningerne i Danmark skal reduceres med 70 % inden 2030.


Klimaaftrykket er den samlede udledning af CO2, som en virksomhed udleder. For den enkelte virksomhed handler det om, hvor meget den udleder og hvordan det kan bringes ned.


Her hjælper fornemme målsætninger og holdninger kun et stykke ad vejen. Når journalisterne ringer og beder om en dokumentation for den bæredygtige indsats, så er ord ikke meget værd. Det samme vil gøre sig gældende, når indkøbsafdelingerne i både det offentlige og private forlanger beviser for, at virksomhedens leverancer lever op til kravene om bæredygtighed.


Virksomheden skal kunne fremvises en konkrete dokumentation over udviklingen. Det lader sig kun gøre, hvis man har data til rådighed. Det er ret enkelt: Man kan kan ikke dokumentere noget, som man ikke måler på. Og man kan ikke forbedre noget, som man ikke måler på.


Det behøver ikke være indviklet at komme i gang. Første trin vil være at opstille et klimabarometer med en vurdering af virksomhedens nuværende klimaaftryk. Hvor langt er man nået? Hvad har virksomheden allerede foretaget sig?

Normalt vil et klimabarometer opdele virksomhedens klimaaftryk i 6 primære områder, nemlig energi, transport, indkøb, leverandører, produktion og affald. Et klimabarometer vil hjælpe virksomheden med at skabe overblik og hjælpe med at udvælge de områder, som er lettest at tage fat på. Et klimabarometer vil også vise, hvor virksomheden har de største udfordringer.

Sæt fokus på et eller to områder og sætte ind der, hvor den største effekt opnås bedst og hurtigst. Gør det trin for trin og i det tempo, som virksomheden er gearet til. Gør det altid i respekt for bundlinjen.


Det behøver ikke være en stor forkromet plan, men kan gøres trin for trin og i det tempo, som virksomheden kan magte. Det vigtigste er at komme i gang med at lave en handlingsplan for klimaindsatsen, som tager udgangspunkt i de faktiske forhold i virksomheden. Hvilke mål har man? Hvilken strategi skal anlægges? Opstil en realistisk tids- og handlingsplan. Det kunne være en plan som rækker frem til 2030, hvor klimalovens målsætninger skal være opfyldt. Det vigtigste er at komme i gang i praksis og få sat handling bag. Virksomheden skal være klar til at møde fremtidens udfordringer og ikke blive ramt af lovgivning eller af krav fra forbrugerne, som man ikke kan nå at opfylde. Man kan også sige det på en anden måde: De virksomheder, som ikke går i gang nu, vil tabe i konkurrencen og miste markedsandele og indtjening.


128 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page